Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
slide-1.jpg
slide-2.jpg
slide-3.jpg
slide-4.jpg
slide-5.jpg

Informaţii generale despre proiect

   Proiectul „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” (cod SMIS 121221) este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - „Educație și competențe”, în cadrul Apelului POCU/320/6/21 - „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”.   
 Scopul proiectului îl reprezintă diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei şi programelor educaţionale din patru centre de învăţământ superior acreditate

– reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanţilor şi studenţilor în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în corelaţie cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI.
 Proiectul va fi implementat de Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada februarie 2019 - august 2021.

 Valoarea totală a proiectului este de 5.913.896,21 lei, din care valoarea contribuţiei Fondului Social European este de 5.026.811,79 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 768.806,21 lei, iar contribuţia partenerilor este de 118.278,01 lei.

află mai multe